Durant aquest trimestre hem estat treballant el pintor Dalí a partir de diferents activitats.

Hem volgut donar importància a la simbologia daliniana fent un quadre personal a partir de diferents símbols, entre d’altres activitats.