Escola l'Estel

Preguntes Freqüents

¿Tens algun dubte?

Veure més informació
Informació

Tot el que Necessites Saber sobre la nostra Escola

Vols trobar respostes de forma ràpida i directa a les preguntes més freqüents que ens fan a l’escola… entra en aquest apartat i intentarem optimitzar el teu temps i donar-te resposta o dirigir-te a l’espai de la web que necessites i busques.

¿Quina és l'oferta educatica de l'escola?

L’Estel es una escola d’infantil i primària que forma alumnes des dels 3 fins als 12 anys. Som una escola d’una sola línia, fet que comporta que només tinguem una classe per a cadascun dels cursos. L’escola està organitzada per comunitats:

Comunitat de petits: P3 – P4 – P5

Comunitat de mitjans: 1r – 2n – 3r 

Comunitat de grans: 4t – 5è – 6è

La comunitat viu en interacció constant i treballa basant-se en uns interessos, creences, recursos, preferències i necessitats dels infants d’aquella edat, donant resposta a la seva evolució cognitiva i emocional i partint sempre dels principis d’inclusió i equitat.

¿Quan comença la jornada intensiva i quin és l'horari durant aquest periode?

La jornada intensiva comença dues setmanes abans de l’inici de curs; en aquest curs 2021-2022 començarà el dia 7 de juny i acabarà el dia 22 del mateix mes. L’horari durant aquest període és de 9:00-13:00h per las alumnes que marxen a dinar a casa. I de 9:00-15:30h per als alumnes que es queden a dinar al menjador de l’escola.

¿Quin és l'horari de l'escola?

L’horari de l’escola és de 9:00h a 12:30h i de 15:00h a 16:30h.

¿L'escola disposa de cuina pròpia?

Sí. L’Esperanza i la Isabel preparen els plats per als nostres alumnes i mestres des de la cuina de l’escola. El servei de menjador està gestionat per l’escola.

¿Quina és la documentació necessària per formalitzar la matrícula?

Per a poder formalitzar la matrícula es necessita la següent documentació:

  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne/a està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Benestar Social i Família.
  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.
  • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna en cas que sigui major de 14 anys o tingui DNI tot i ésser menor de 14 anys.
  • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) del nen o nena. Si no se’n disposa el Departament d’Ensenyament consultarà el codi CIP de la targeta sanitària individual al CatSalut.
  • Dues fotografies tamany carnet / Carnet d’identitat de l’alumne o en el seu defecte del pare, mare o tutor legal. 
¿Els mestres de l'escola poden subministrar medicaments als alumnes?

Des del curs 2013-2014 els mestres poden subministrar medicaments als alumnes. Sempre i quan la família presenti la prescripció mèdica signada pel metge que recepta aquesta medicació. De totes maneres es recomana donar la medicació a casa i només fer-ho a l’escola en casos en els que l’horari de medicació ho faci necessari.

¿On i quan s'han de fer els tràmits per sol·licitar ajuts de menjador?

Els tràmits per solicitar aquests ajuts s’han de fer online al web del Consorci d’Educació de Barcelona i presentar la documentació a l’escola en els períodes establerts per la Generalitat de Catalunya i el Consorci d’Educació de Barcelona. L’escola informa les famílies de quan s’obren aquests períodes.

¿Quines són les mesures covid?

En el següent enllaç us detallem les mesures:

Pla d’Organització de Centre 21-22

 

Anys

Professors

Alumnes

Equip

Contacta'ns

Adreça: Felip II, 54, 08027 Barcelona

Teléfon: 93 351 16 98

Email: escola-lestel@xtec.cat