Escola l'Estel

El Nostre Projecte

La nostra escola educa en:

Z

L’aprendre a ser i en l’aprendre a conviure

Es a dir: en el respecte, la solidaritat, la responsabilitat, l’autonomia, la tolerància, la diferència, la coeducació, la sociabilitat, la cooperació, la sostenibilitat…. per a preparar futurs ciutadans compromesos, reflexius, crítics i responsables en la societat on visquin i no es fa cap distinció per raó de procedència, llengua, cultura o qualsevol altra condició d’infants, famílies o mestres.

Z

L’aprendre a aprendre, aprendre a conèixer i en l’aprendre a fer

És a dir treballem per a que els infants manifestin una actitud curiosa, crítica i investigadora, que esdevingui la base dels seus aprenentatges. A l’hora potenciem la relació entre els aprenentatges per a que s’afavoreixin uns coneixements funcionals. S’utilitzen tots aquells recursos que tenim al nostre abast. Contemplem i respectem la diversitat de ritmes i de capacitats de l’alumnat.

El nostre projecte lingüístic

Z

L’escola és catalana i la llengua d'aprenentatge i de relació és la llengua catalana.

Z

La llengua castellana a l'inici de la comunitat de mitjans de l’Ed. Primària i la llengua anglesa a la comunitat de petits.

Gestió del centre

Z

És democràtica

La gestió del centre és democràtica i es potencia la participació de tots els sectors que formen la comunitat Educativa. El màxim òrgan de gestió és el Consell Escolar on són representats pares, mestres, personal no docent i Ajuntament.

Z

No confessional

Per tant, respectuosa amb tot tipus d’ideologia o confessionalitat.

Amb la finalitat d’aconseguir:

Z

La formació integral dels alumnes.

Z

Els hàbits intel·lectuals i de treball.

Z

L'adquisició de les competències bàsiques de les etapes d'educació infantil i primària.

PROJECTES D’AULA

A l’escola fem diferents treballs per projectes.

Per una banda treballem els projectes d’aula que a partir del nom de la classe que els infants trien, s’elabora tot un recorregut per anar descobrint reptes i indagant sobre tot allò que es vol saber sobre aquest tema escollit. El més important d’aquest treball de projectes és el procés que fan els infants a través de l’experimentació, elaboració i concretització de cadascun dels elements que confegeixen els camins d’aquests treballs. Es parteix del què saben i de les experiències personals i s’acompanya amb tot tipus de recursos que porten a cercar allò que es busca. Aquest any tenim la classe dels taurons, dels peixos, dels astronautes, les estrelles, les àligues, els egipcis…

Forma part d’una identitat d’aula i l’inici del treball en grup per compartir amb la mestra totes aquestes inquietuds.

Un treball global en tots els cursos

Projecte Interdiciplinar d’Escola

Cada any, a l’inici de curs, el claustre tria quin serà el tema que ens portarà a un treball interdisciplinari a tota l’escola i que culminarà amb la setmana cultural d’abril, per Sant Jordi. Generalment són temes amplis que ens permeten fer un treball global en tots els cursos, des de P3 fins a 6è. Aquest tema embolcalla tota l’escola des del segon trimestre fins quasi al final de curs. Es treballa des de cada aula, es realitzen tallers acompanyats per les famílies i s’acaba decorant tota l’escola. En el curs 2020-2021 el títol d’aquest projecte ha estat: “El cinema, 100 anys de l’estrena de “The kid”.

Pensant l’escola de demà

Innovació Educativa

L’escola participa en els programes Eines pel Canvi i Xarxes pel Canvi.

Després de la reflexió compartida de l’equip docent i la totalitat de la comunitat educativa, L’Estel participa en dos programes de renovació educativa. En una societat moderna, canviant i en constant evolució, l’educació no pot quedar-ne exclosa. Per aquest motiu el centre participa activament en aquestes xarxes de renovació pedagògica amb l’objectiu de millorar la tasca docent que es realitza i d’aquesta manera millorar la formació rebuda pels nostres alumnes.

El Programa d’Eines pel canvi neix el gener de 2017 liderat pel Consorci d’Educació de Barcelona i com a resultat del conveni de col·laboració amb el Programa Escola Nova 21, l’Associació de Mestres Rosa Sensat i l’ICE de la UAB, una aliança clau en el context d’innovació educativa que viu la nostra societat. Els quatre agents educatius sumen esforços per la innovació i assumeixen el compromís de treballar junts en el període 2017-2020 amb l’objectiu d’aconseguir un sistema educatiu equitatiu que promogui per a tots els alumnes una experiència educativa inclusiva, empoderadora i de qualitat.

Els futurs mestres

Escola de Pràctiques

No hi ha lloc millor per aprendre a “fer de mestre” que una escola.

Una petita comunitat on conviuen infants, educadors i famílies; un espai privilegiat d’enriquiment personal i professional; un lloc on es viu intensament, on hi ha moltes mirades, on tots avancem a partir de la interacció amb els altres.

Des de sempre l’Escola ha col·laborat en la formació inicial dels futurs mestres. Actualment està reconeguda pel Dpt. d’Ensenyament com a Centre Formador d’estudiants en pràctiques.

L’Escola i la Universitat estableixen, conjuntament, un pla de treball de pràctiques que els estudiants hauran de desenvolupar mentre duri la seva estada entre nosaltres. Aquest pla de treball inclou actuacions, seguiment i avaluació. Els tutors de pràctiques, mestres de l’escola, acullen, acompanyen i treballen amb els futurs mestres d’educació infantil i primària i vetllen per a què aquest pla de treball es segueixi.

L’ infant té cent llengües cent mans cent pensaments cent maneres de pensar de jugar i de parlar cent, sempre cent maneres d’escoltar de sorprendre, d’estimar cent alegries per cantar i comprendre cent maneres de descobrir cent maneres d’inventar cent maneres de somiar.

Loris Malaguzzi

Fragment de L'infant és fet de cent

Anys

Professors

Alumnes

Equip

Contacta'ns

Adreça: Felip II, 54, 08027 Barcelona

Teléfon: 93 351 16 98

Email: escola-lestel@xtec.cat