Escola l'Estel

Camins

Aquí trobareu informació sobre la nostra manera de treballar a través dels diferents camins que fem a l’escola.

COM HO FEM?

Els Camins

A l’escola comencem a treballar amb aquesta metodologia d’ençà que els alumnes arriben a l’escola a P3. Els tallers, racons i camins ens permet treballar diferents àmbits i continguts d’una forma més manipulativa i vivencial. Alhora, ens dóna la possibilitat de fer grups reduïts que permeten una atenció més individualitzada dels nostres alumnes.

Grups Reduïts

Camins

Entenem els CAMINS com a escenaris d’aprenentatge, comunicació i relació on els infants interactuen i experimenten lliurement amb diferents materials i propostes que sorgeixen d’una temàtica i amb infants d’altres grups de referència.

Es treballa l’autonomia, el treball cooperatiu, la socialització. S’afavoreix la conversa, els raonaments, la reflexió , la verificació de dubtes i la formulació d’hipòtesis. 

Aquesta varietat de propostes s’adapten al ritme de cada infant i ofereixen diferents maneres d’abordar un objectiu per a cada estil d’aprenentatge. El paper de l’adult és el de guia, recolza a l’infant però no dirigeix la situació d’ensenyament- aprenentatge. 

Aquests camins són de lliure elecció i varien funció de cada comunitat petits, mitjans o grans. Podeu veure un vídeo de com fem els camins!

Tot seguit, podeu veure més informació d’alguns dels camins que fem a l’escola.

Creart

Un espai on la creativitat és la protagonista. Els nens i nenes d’infantil es troben amb varietat de materials i possibilitats artístiques per tal d’elaborar les seves creacions. Es descobreixen tècniques i materials i s’explora la capacitat de creació amb produccions efímeres, grupals i individuals.

Minimons

On viuen els animals? Quins són els seus hàbitats? Qui conviu amb ells? Quins oficis en depenen?

En aquest camí els infants podran reproduir  els hàbitats de tot tipus d’animals. Animals aquàtics, fauna de les zones polars, la sabana, etc.. Es proporciona un espai de treball on estiguin representats els diferents hàbitats amb elements naturals (fusta, gel, aigua, sorra, petxines, etc) que afavoreixen la manipulació, l’observació i la descoberta per establir relacions i fer classificacions d’animals segons les seves característiques.

Divermàtic

Els nens i nenes es troben un espai de treball ric en diferents tipus de materials i suports per a la construcció creativa; ja sigui de manera individual o en equip que permeti fer mesures, hipòtesis i comprovacions. també es posen a l’abast imatges i llibres d’obres d’arquitectura reals, per tal de tenir referències reals del nostre entorn.

Body and Sense

Un espai acollidor on l’infant troba diferents estímuls sensorials que afavoreixen la identificació i expressió de sentiments i emocions a través de diferents vessants artístiques com són la dansa, el teatre i tot allò que impliqui l’exploració del propi cos tot incorporant l’anglès com a llengua vehicular.

Petits Científics

Espai de treball ple de diferents materials i propostes de caire científic que permeten als alumnes experimentar, fer hipòtesis i comprovacions per treure les seves pròpies conclusions potenciant la capacitat d’observar i comunicar.

Anys

Professors

Alumnes

Equip

Contacta'ns

Adreça: Felip II, 54, 08027 Barcelona

Teléfon: 93 351 16 98

Email: escola-lestel@xtec.cat