Escola l'Estel

Tallers

Els tallers comencen a primària. Hi ha tallers de llengua i  tallers matemàtics. En aquests tallers es pretenen treballar aspectes més específics de manera manipulativa i/o a través del joc i acompanyats per les/els mestres. Cada taller es composa de diferents propostes que pretenen treballar uns objectius curriculars específics relacionats amb les habilitats matemàtiques i lingüístiques. Cada infant té un passaport que l’ajuda a autoavaluar-se i rebre el feedback tant del mestre com de la família.

Tallers de llengüesTallers matemàtics

Tallers de Llengües

El treball per tallers és una activitat internivells a l’escola. Una manera més lúdica, divertida i participativa de treballar i millorar l’expressió escrita dels alumnes de primària.

Els nens i nenes  de primària es distribueixen en diferents tallers on compartiran espais amb els companys de la comunitat. A través de diverses activitats coneixeran noves maneres de treballar les llengües.

Els tallers de les diferents comunitats són:

Mitjans

Treball de l’expressió oral a través d’imatges, jocs o altres activitats. Els alumnes han de preparar el seu discurs, tenint en compte els criteris explicats a les sessions.

En aquest taller s’obre un diàleg respecte del què significa escriure, per què escrivim, a qui escrivim, les necessitats del llenguatge escrit i les mancances. La pregunta els ha de conduir a entendre que l’escriptura té una part de dibuix.

A partir d’aquí, en el taller els nens i nenes de mitjans practiquen amb diferents materials (sanefes, farina, esponges de colors, guix, retoladors…) diferents maneres d’expressar o “dibuixar” les lletres i paraules  per comunicar-se.

A través del joc, els alumnes de mitjans aprenen a formar noves paraules. Amb l’ajuda de diversos jocs lingüístics, els nens i nenes de la comunitat formen mots, juguen a endevinar paraules, encerten el significat de les paraules que els dicten els seus amics, etcètera. Es tracta d’un taller en el que la imaginació dels infants fomenta la creació i el desenvolupament de l’escriptura dels alumnes.

Grans

A través d’aquest taller els infants cercaran, analitzaran i crearan poesies en diferents formats.

Els infants realitzaran investigacions sobre diversos personatges històrics. Cercaran informació sobre aquests personatges i crearan biografies en diversos formats.

L’objectiu d’aquest taller és aprendre a diferenciar l’entrevista d’altres tipologies textuals. Alhora els alumnes aprendran a analitzar les seves parts. També crearan notícies pròpies.

Com Avaluem els Tallers

En aquests tallers es té molt en compte l’opinió i valoració que fan els alumnes. En tots les comunitats, els nens i nenes de l’escola tenen un Passaport d’Autoavaluació que els acompanya en totes i cadascuna de les sessions dels tallers. Així en els darrers minuts de cada sessió, es deixa un espai de reflexió (primer conjunta i després individual) en el que els alumnes autoavaluen la seva tasca al llarg d’aquella sessió. Els alumnes omplen els passaports, que estan adaptats a les necessitats, possibilitats i nivells de cadascuna de les comunitats, amb uns segells d’autoavaluació i un comentari personal sobre allò que han après en cadascuna de les sessions i en el global de cada taller.

A la comunitat de grans, els alumnes han elaborat de manera col·lectiva unes Rúbriques d’Autoavaluació de l’Expressió Escrita que tenen en tot moment al seu abast i que els serveixen per regular la seva tasca. A mesura que van avançant en les seves produccions, poden utilitzar aquesta eina per tal d’autoavaluar els seus treballs (autoavaluació) o valorar les tasques dels seus companys (coavaluació).

Escola l'Estel

Tallers Matemàtics

Des de fa uns anys a primària un cop per setmana fem tallers matemàtics.

A cada comunitat fem diferents tallers barrejant nens i nenes dels tres cursos i aprofitant la intervenció dels tutors i especialistes. D’aquesta manera tenim grups reduïts.

En aquests tallers hi treballem aspectes del currículum matemàtic d’una forma més experimental i lúdica.

Els tallers que corresponen a les dimensions curriculars: numeració i càlcul, espai i forma, estadística i relacions i canvi.

Mitjans

Treballem aspectes de la numeració i el càlcul per mitjà de jocs de taula pensats per treballar diferents aspectes segons la comunitat: bingo , jocs de cartes, jocs de daus , bingo d’operacions, jocs de vaixells, escacs, etc. A més dels aspectes matemàtics aprenem a relacionar-nos amb els companys, el seguiment de normes, saber esperar el torn, saber guanyar, saber perdre,…

Al taller de geometria construïm objectes amb figures planes (geometrix, tangram,) construïm objectes diversos amb tres dimensions (kapla ) o fins i tot cases i castells per entrar-hi a dins (trigonos). També fem d’arquitectes i dibuixem plànols de diferents espais de l’escola .

Al taller de robòtica els alumnes utilitzen bee-botsblue-botsmatatalab. Amb la utilització dels ipads els nens/es han de resoldre diversos problemes als quals han de donar solució, per tant, els infants comencen a treballar el pensament i la programació computacional a través de la resolució de problemes vivencials.

Grans

Treballem aspectes de la numeració i el càlcul per mitjà de jocs de taula pensats per treballar diferents aspectes segons la comunitat: bingo , jocs de cartes, jocs de daus , bingo d’operacions, jocs de vaixells, escacs, etc. A més dels aspectes matemàtics aprenem a relacionar-nos amb els companys, el seguiment de normes, saber esperar el torn, saber guanyar, saber perdre,…

Al taller d’estadística els alumnes treballen la creació d’enquestes a través de l’aplicació de formularis de Google. Posteriorment, els nens i nenes analitzaran les dades obtingudes amb les enquestes realitzades.

Al taller de robòtica els alumnes utilitzen diferents materials robòtics amb els quals poden construir robots de diferents formes i dimensions. Per tant, els nens i nenes fomenten la seva creativitat, alhora que els programen a través de la utilització dels ipads.

Anys

Professors

Alumnes

Equip

Contacta'ns

Adreça: Felip II, 54, 08027 Barcelona

Teléfon: 93 351 16 98

Email: escola-lestel@xtec.cat