Escola l'Estel

Òrgans Escolars i comissions Mixtes

Comissions Mixtes

Comissió de

Menjador

Aquí trobareu les actes de la comissió de menjador

Comissió d’

Igualtat i Gènere

Aquí torbareu les actes de la comissió d’igualtat i gènere.

 

Comissió de

Material

Aquí torbareu les actes de la comissió de material.

Comissió 

Mixta Patis

Aquí trobareu les actes de la comissió mixta de patis.

Consells Escolars

Consell

Escolar

Aquí trobareu les actes del consell escolar.

Consell de

Delegats

Aquí trobareu les actes del consell d’alumnes delegats.

Anys

Professors

Alumnes

Equip

Contacta'ns

Adreça: Felip II, 54, 08027 Barcelona

Teléfon: 93 351 16 98

Email: escola-lestel@xtec.cat