L’activitat de “gomets de colors” ens fa adonar de com ens sentim quan pertanyem a un grup i de com ens sentim en veure’ns exclosos.

Com a benefici es treballa les relacions socials i els sentiments i ajuda a buscar solucions davant les diferències.

Després de fer l’activitat hem arribat a les següents reflexions vers els dos companys que no tenien grup:

“Com que no tenen grup podem dir que la Martina vingui al nostre grup perquè té un gomet amb forma d’estrella de color verd, però, no podem fer res ja que no és el mateix gomet (triangle petit verd)”.

“Com que l’estrella està formada per triangles podria anar al seu grup”.

“Jo crec que hauria d’anar al grup del triangle petit blau perquè té un gomet rodó petit i de color blau”.

Els dos alumnes que no tenien grup perquè els seus gomets eren diferents a la resta i tampoc iguals entre ells, manifesten com s’han sentit:

“Ens hem sentit una mica sols”.

“Ens hem sorprès al no trobar un grup igual que el nostre gomet”.

Formulem la següent pregunta: què faríeu per acollir els dos nens que no tenen grup?

“Li diria a la Martina que vingui”.

“No estic contenta que estiguin sols però, no sé que fer per poder-lo solucionar”.

“Els acolliria perquè estan sols i diria que vinguin”.

Finalment, acabem amb una altra pregunta: “perquè hem fet aquest joc dels gomets de colors?”

“Per escoltar i parlar”.

“Per parlar i buscar les parelles de gomets”.

“Per relacionar-nos”.

“Per pensar molt”.

Aquí teniu fotos de l’activitat …