A l’escola des de fa temps es va prendre la decisió d’incorporar els escacs a l’ensenyament. Ha estat la continuïtat i el desenvolupament d’aquesta activitat que ha fet assumir com un projecte de línia  d’escola.

Hi ha molts articles que defensen els beneficis dels escacs en el desenvolupament de les estructures cognitives i les estratègies de raonament. Des de l’escola destacarem tres aspectes que ens semblen importants en l’educació dels nostres alumnes.

Els escacs:

_ potencien i exerciten la memòria visual i l’orientació espacial. Aquesta capacitat es potencia  quan un jugador ha de recordar la posició de les peces, també quan s’esforça en  reproduir aquelles jugades que li han servit per a guanyar en partides anteriors que de ben segur les tornarà a plantejar en una nova partida.

_ desenvolupen la capacitat de concentració i creativitat. En una partida,  davant una situació de joc hi ha diferents plans i cada jugador fa el seu diferent plantejament.

_ desenvolupen la capacitat d’aprendre a prendre decisions. Davant d’una partida, l’alumne pensa, planifica la jugada, es pren la decisió d’actuar, moure fitxa i assumir el resultat.

Abans de començar una partida i també a l’acabament, els dos jugadors es saluden i es desitgen sort amb l’objectiu de potenciar la convivència i el respecte.

A l’Escola, en els cursos de Cicle Mitjà es planteja un taller d’escacs cinc tardes durant una setmana. L’Enric i l’Anna son el responsables d’iniciar els alumnes en el coneixement dels moviments de cada peça i estructurar les estratègies de les primeres jugades. Quan els alumnes estan a 4t ja son més conscients d’un plantejament més autònom de les jugades, aquí és quan l’Anna orienta, acompanya i explica tècniques més complexes a sobre del taulell d’escacs.

En el Cicle Superior en l’organització de Tallers Matemàtics es proposa un taller d’escacs per on passen tots els alumnes.

Uns dies després de la setmana d’escacs, els alumnes de 3r i de 4t  ens han explicat diferents sentiments i experiències que han tingut. En les seves respostes podem interpretar els aspectes positius i afavoridors de les estructures mentals i les capacitats i habilitats que hem fet referència en línies anteriors.

El taller d’escacs que s’ha realitzat del 19 al 23 de març ha estat una activitat que ha agradat a tothom.

Els alumnes de 3r expressen el seu interès en un primer contacte amb els escacs.

“He après com es juga a escacs . He après  com es col·loquen les fitxes i a moure-les. He après una jugada”. Lion i Ayesha

 

“Sabien partides d’escacs i podia jugar amb els amics”. Marti A.

 

“M’ha agradat perquè he après a col·locar les fitxes i ja se els noms”. Andrea

 

“He après a pensar abans de jugar alguna fitxa perquè desprès no es pot tornar enrere”. Sergio i  Ayesha

 

Els alumnes de 4t estan contents i tenen la consciencia d’aprendre més d’un curs a l’altre. Tots expressen que han après coses que no sabien.

 

“Si perquè els escacs es tracta de pensar la jugada abans de ferla i els escacs has de pensar molt  i a mi això em sembla divertit” Laia

 

“M’ha agradat perquè es divertit, juguem i a la vegada pensem i aprenem” Eric

 

“Sabia moure fitxes però ara he après més jugades que havia oblidat i moltes coses noves”. Sara

 

Amb la continuïtat del Taller a 4t els alumnes coneixen jugades bàsiques i saben explicar els moviments que s’han de fer en una determinada jugada i com han de col·locar les fitxes.

 

Els alumnes expressen que “he après les tàctiques més bones i també per saber pensar més”. Alejandro

“he après a fer l’enroc, he practicat en un paper a apuntar una partida en una taula i moltes estratègies per fer escacs i mat a l’altre rei”. Biel

 

“He après a saber jugades com a professionals,  a que he apuntat en paper les jugades per pensar tècniques per a guanyar la partida”. Eric

 

“He après a apuntar la jugada que fèiem. He après trucs i jugades per guanyar o fer empat”. Judith

 

La potència que tenen els escacs en desenvolupar la capacitat d’aplicar estratègies de raonament es pot descobrir en la resposta que ens dona una de les alumnes:

“Quan vaig jugar a escacs amb la Melanys li vaig fer escac i escac i mat però el que més m’ha interessat es que m’he ficat al lloc de la Melanys i he intentat com podria moure el rei  però no vaig veure escapatòria i em vaig preguntar jo mateixa com podria moure el rei sense que em matés?” Assiri

 

A l’escola també s’organitza l’activitat d’escacs com a activitat extraescolar un cop a la setmana, aquest curs es realitza en la franja del migdia. Les persones responsables de l’activitat són el David Vigo i el Jordi Sabater Comas. Agraïm la col·laboració per la seva aportació en aquest article.

Per a nosaltres, els mestres d’Escac i Mat, els escacs són una eina per a què els nens i nenes exercitin la seva capacitat d’analitzar racionalment, per a que aprenguin a pensar i assumeixin les bondats o defectes de cada jugada, per haver estat aquesta una decisió pròpia.

Convertim el tauler i les peces en una maqueta per a la presa de decisions; analitzem com influeixen en l’educació dels valors i en la formació integral de l’alumne.

Plantegem els escacs a l’aula com una eina lúdica, educativa e interdisciplinar.

Als alumnes els hi permet desenvolupar capacitats intel·lectuals com són : l’atenció, la memòria, la imaginació, la creativitat, el domini espaial, la concentració o el càlcul ….

Cada vegada que un nen/a pren la determinació de fer una determinada jugada posa en marxa funcions inherents a la intel·ligència, com comprendre els plans de joc del seu contrincant e inventar el seu pla de joc. El fet de que els escacs sigui un joc fa que sigui un gran element motivador per aprofitar-lo per a la introducció dels continguts de les diferents àrees d’una forma molt més clarificadora i divertida.

Estem immersos en una societat en plena crisi de valors, que es poden ensenyar i aprendre mitjançant una sèrie de recursos, eines i estratègies didàctiques com poden ser els escacs. Aquests valors poden ser:

La responsabilitat, la sinceritat, la confiança, l’autoestima, la creativitat, l’amistat,

el respecte …. etc.

 

BENEFICIS EDUCATIUS DELS ESCACS

 

 • Desenvolupa l’atenció i la concentració.
 • Augmenta la percepció, discriminació, anàlisi-síntesi i orientació espai-temporal.
 • Potencia la memòria i la capacitat de raonament lògic-matemàtic.
 • Desenvolupa la creativitat, la imaginació i l’atenció entre objectes aparentment inconnexes.
 • Treballa els objectius de desenvolupament personal i de formació del caràcter.
 • Treballa la previsió de les conseqüències abans de fer els actes.
 • Ensenya a prendre decisions en un temps limitat.
 • Ensenya a valorar i respectar el silenci com a font de concentració.
 • Dóna un bon estat de salut, nervis sòlids i domini de si mateix.
 • Contribueix a l’elevació de l’autoestima.
 • Acostuma a respectar reglaments, lleis de competició i normes de comportament.
 • Ensenya a comportant-se esportivament enfront la victòria i la derrota.
 • Promou la igualtat de les persones: el joc pot practicar-se sense que hi hagi cap discriminació per raons de sexe, edat, estrat social, religió…
 • Fomenta el desenvolupament de relacions interpersonals equilibrades i constructives.
 • Treballa els objectius culturals i d’ampliació de coneixements.