Aquesta activitat ha implicat un petit treball en grup amb els companys i les companyes de taula, fent una mica de cohesió de grup i inventant maneres per millorar el món.

Tot seguit teniu els vídeos …