És millor intentar trobar una solució als problemes o evitar-los?.. Al llarg d’unes setmanes de treball en petits grups a l’aula en educació i valors hem arribat a una sèrie de conclusions quan els conflictes es resolen de forma conjunta:

-Les relacions i la comunicació milloren.

-Augmenta la capacitat d’afrontar futurs conflictes.

-Es col·labora per sortir del problema.

-Tothom hi surt guanyant.