Els nens  i les nenes de 3r expliquen per escrit in English i il·lustren amb dibuixos les seves habilitats. Així, fan servir les estructures “ I can_____” en afirmatiu i “I can’t ______” en negatiu. També practiquen les preguntes “Can you play tennis/ football/ the guitar/ the violin? I les respostes: “Yes, I can”, No, I can’t” per saber quines són les habilitats dels seus companys i companyes. Són petits diàlegs i intercanvis d’informació per conèixer més bé els nostres amics i amigues.