Escola l'Estel

El Nostre Projecte

La nostra escola educa en:

Z

L’aprendre a ser i en l’aprendre a conviure

Es a dir: en el respecte, la solidaritat, la responsabilitat, l’autonomia, la tolerància, la diferència, la coeducació, la sociabilitat, la cooperació, la sostenibilitat…. per a preparar futurs ciutadans compromesos, reflexius, crítics i responsables en la societat on visquin i no es fa cap distinció per raó de procedència, llengua, cultura o qualsevol altra condició d’infants, famílies o mestres.

Z

L’aprendre a aprendre, aprendre a conèixer i en l’aprendre a fer

És a dir treballem per a que els infants manifestin una actitud curiosa, crítica i investigadora, que esdevingui la base dels seus aprenentatges. A l’hora potenciem la relació entre els aprenentatges per a que s’afavoreixin uns coneixements funcionals. S’utilitzen tots aquells recursos que tenim al nostre abast. Contemplem i respectem la diversitat de ritmes i de capacitats de l’alumnat.

Comunitats:

Z

L’escola està organitzada per comunitats:

Petits, Mitjans i Grans.  

Z

La comunitat:

Viu en interacció constant i treballa basant-se en uns interessos, creences, recursos, preferències i necessitats dels infants d’aquella edat donant resposta a la seva evolució cognitiva i emocional i partint sempre dels principis d’inclusió i equitat.

Gestió del centre

Z

És democràtica

La gestió del centre és democràtica i es potencia la participació de tots els sectors que formen la comunitat Educativa. El màxim òrgan de gestió és el Consell Escolar on són representats pares, mestres, personal no docent i Ajuntament.

Z

No confessional

Per tant, respectuosa amb tot tipus d’ideologia o confessionalitat.

Amb la finalitat d’aconseguir:

Z

La formació integral dels alumnes.

Z

Els hàbits intel·lectuals i de treball.

Z

L'adquisició de les competències bàsiques de les etapes d'educació infantil i primària.

PROJECTES D’AULA

A l’escola fem diferents treballs per projectes.

Per una banda treballem els projectes d’aula que a partir del nom de la classe que els infants trien, s’elabora tot un recorregut per anar descobrint reptes i indagant sobre tot allò que es vol saber sobre aquest tema escollit. El més important d’aquest treball de projectes és el procés que fan els infants a través de l’experimentació, elaboració i concretització de cadascun dels elements que confegeixen els camins d’aquests treballs. Es parteix del què saben i de les experiències personals i s’acompanya amb tot tipus de recursos que porten a cercar allò que es busca. Aquest any tenim la classe dels taurons, dels peixos, dels astronautes, les estrelles, les àligues, els egipcis…

Forma part d’una identitat d’aula i l’inici del treball en grup per compartir amb la mestra totes aquestes inquietuds.

Un treball global de tota l’escola

Projecte d’escola “Escena en joc”

L’escola treballa amb la Nau Ivanow, un espai de residències d’arts escèniques. Els infants de l’escola realitzen diversos projectes durant els diversos cursos de primària, que els permet experimentar diverses arts escèniques.

Pensant l’escola de demà

Innovació Educativa

L’escola participa en els programes Eines pel Canvi i Xarxes pel Canvi.

Després de la reflexió compartida de l’equip docent i la totalitat de la comunitat educativa, L’Estel participa en dos programes de renovació educativa. En una societat moderna, canviant i en constant evolució, l’educació no pot quedar-ne exclosa. Per aquest motiu el centre participa activament en aquestes xarxes de renovació pedagògica amb l’objectiu de millorar la tasca docent que es realitza i d’aquesta manera millorar la formació rebuda pels nostres alumnes.

El Programa d’Eines pel canvi neix el gener de 2017 liderat pel Consorci d’Educació de Barcelona i com a resultat del conveni de col·laboració amb el Programa Escola Nova 21, l’Associació de Mestres Rosa Sensat i l’ICE de la UAB, una aliança clau en el context d’innovació educativa que viu la nostra societat. Els quatre agents educatius sumen esforços per la innovació i assumeixen el compromís de treballar junts en el període 2017-2020 amb l’objectiu d’aconseguir un sistema educatiu equitatiu que promogui per a tots els alumnes una experiència educativa inclusiva, empoderadora i de qualitat.

Un treball global en tots els cursos

Projecte Interdisciplinar d’Escola

Cada any, a l’inici de curs, el claustre tria quin serà el tema que ens portarà a un treball interdisciplinari a tota l’escola i que culminarà amb la setmana cultural d’abril, per Sant Jordi. Generalment són temes amplis que ens permeten fer un treball global en tots els cursos, des de P3 fins a 6è. Aquest tema embolcalla tota l’escola des del segon trimestre fins quasi al final de curs. Es treballa des de cada aula, es realitzen tallers acompanyats per les famílies i s’acaba decorant tota l’escola. En el curs 2020-2021 el títol d’aquest projecte ha estat: “El cinema, 100 anys de l’estrena de “The kid”.

Els futurs mestres

Escola de Pràctiques

No hi ha lloc millor per aprendre a “fer de mestre” que una escola.

Una petita comunitat on conviuen infants, educadors i famílies; un espai privilegiat d’enriquiment personal i professional; un lloc on es viu intensament, on hi ha moltes mirades, on tots avancem a partir de la interacció amb els altres.

Des de sempre l’Escola ha col·laborat en la formació inicial dels futurs mestres. Actualment està reconeguda pel Dpt. d’Ensenyament com a Centre Formador d’estudiants en pràctiques.

L’Escola i la Universitat estableixen, conjuntament, un pla de treball de pràctiques que els estudiants hauran de desenvolupar mentre duri la seva estada entre nosaltres. Aquest pla de treball inclou actuacions, seguiment i avaluació. Els tutors de pràctiques, mestres de l’escola, acullen, acompanyen i treballen amb els futurs mestres d’educació infantil i primària i vetllen per a què aquest pla de treball es segueixi.

L’ infant té cent llengües cent mans cent pensaments cent maneres de pensar de jugar i de parlar cent, sempre cent maneres d’escoltar de sorprendre, d’estimar cent alegries per cantar i comprendre cent maneres de descobrir cent maneres d’inventar cent maneres de somiar.

Loris Malaguzzi

Fragment de L'infant és fet de cent

Anys

Professors

Alumnes

Equip

Contacta'ns

Adreça: Felip II, 54, 08027 Barcelona

Teléfon: 93 351 16 98

Email: escola-lestel@xtec.cat