Padrins i fillols

Un estímul a la lectura

No hi ha espectacle mes bonic que la mirada d’un nen que llegeix.

Testimonial

(Günter Grass)
Aquesta activitat de la nostra escola va sorgir en el marc del Programa de Biblioteca Escolar “puntedu” que es va desenvolupar entre els cursos 2007-2010, però ha anat més enllà de la primera finalitat: l’estímul de la lectura.

El Programa “puntedu” tenia l’objectiu d’impulsar i consolidar el funcionament de la biblioteca com a eina bàsica d’aprenentatge en el desenvolupament de totes les àrees, per fomentar l’hàbit de la lectura i la recerca, i el tractament i l’ús de la informació. Però l’escola, amb l’activitat de PADRINS I FILLOLS, ha volgut donar un valor afegit a la lectura perquè aquesta va acompanyada d’una relació personal entre els infants ja que es creen, entre ells, uns importants vincles afectius.

Cada un dels nens i nenes de parvulari té un padrí o padrina amb els que viu diferents moments d’escola: es coneixen, juguen, llegeixen, fan activitats, s’acompanyen quan és necessari, s’expliquen el que fan,… Els infants de P3 coneixen els que seran el seus padrins entre els nens i nens de 4t i establiran una relació de tres cursos que dura fins que els fillols arriben a P5 i els padrins fan 6è. No cal que els fillols tenen un paper destacat en el comiat d’aquests de l’escola.