CAMINS

A Educació Infantil hem iniciat una nova manera de fer: ELS CAMINS que ocupen les tardes de dimarts, dimecres i dijous.

  • Es tracta d’una metodologia que permet treballar en grups reduïts (15 o 16 alumnes per grup) i respectar, encara més, els diferents ritmes d’aprenentatge.
  • Cada alumne escull un camí, segons els seus aprenentatges previs, motivacions, interessos i vivències personals.
  • Proporcionen aprenentatges significatius amb diferents tipus de materials.
  • Es treballa l’autonomia, el treball cooperatiu, la socialització.
  • En els camins s’afavoreixen les converses, els raonaments, la reflexió, la verificació de dubtes i la formulació d’hipòtesis.
  • Les mestres guien i recolzen l’alumne però no dirigeixen la situació d’ensenyament-aprenentatge.

En aquest apartat de la nostra web, podreu veure petites mostres del dia a dia dels CAMINS d’Educació Infantil.

CREART

Un espai on la creativitat és la protagonista. Els nens i nenes d’infantil es troben amb varietat de materials i possibilitats artístiques per tal d’elaborar les seves creacions. Es descobreixen tècniques i materials i s’explora la capacitat de creació amb produccions efímeres, grupals i individuals.

MINIMONS

On viuen els animals? Quins són els seus hàbitats? Qui conviu amb ells? Quins oficis en depenen?

En aquest camí els infants podran reproduir  els hàbitats de tot tipus d’animals. Animals aquàtics, fauna de les zones polars, la sabana, etc.. Es proporciona un espai de treball on estiguin representats els diferents hàbitats amb elements naturals (fusta, gel, aigua, sorra, petxines, etc) que afavoreixen la manipulació, l’observació i la descoberta per establir relacions i fer classificacions d’animals segons les seves característiques.

DIVERMÀTIC

Els nens i nenes es troben un espai de treball ric en diferents tipus de materials i suports per a la construcció creativa; ja sigui de manera individual o en equip que permeti fer mesures, hipòtesis i comprovacions. també es posen a l’abast imatges i llibres d’obres d’arquitectura reals, per tal de tenir referències reals del nostre entorn.

BODY AND SENSE

Un espai acollidor on l’infant troba diferents estímuls sensorials que afavoreixen la identificació i expressió de sentiments i emocions a través de diferents vessants artístiques com són la dansa, el teatre i tot allò que impliqui l’exploració del propi cos tot incorporant l’anglès com a llengua vehicular.

PETITS CIENTÍFICS

Espai de treball ple de diferents materials i propostes de caire científic que permeten als alumnes experimentar, fer hipòtesis i comprovacions per treure les seves pròpies conclusions potenciant la capacitat d’observar i comunicar.