TALLERS DE LLENGÜES

Des del curs passat, hem iniciat una nova activitat internivells a l’escola. Es tracta dels Tallers de Llengües. Una manera més lúdica, divertida i participativa de treballar i millorar l’expressió escrita dels alumnes de primària.
Els nens i nenes  de primària es distribueixen en 4 tallers on compartiran espais amb els companys de cicle. A través de diverses activitats coneixeran noves maneres de treballar les llengües.

A cicle inicial, els alumnes de primer i 2n realitzen els següents tallers:

Experimentem amb les TIC

Creacions de contes amb l’ajuda d’eines i dispositius informàtics. Les creacions finals dels alumnes són petits vídeos en els que hi ha un text escrit i unes fotografies o imatges que il·lustre les seves creacions.

Escolta’m

Treball de l’expressió oral a través d’imatges, jocs o altres activitats. Els alumnes han de preparar el seu discurs, tenint en compte els criteris explicats a les sessions.

Escrivim

En aquest taller s’obre un diàleg respecte del què significa escriure, per què escrivim, a qui escrivim, les necessitats del llenguatge escrit i les mancances. La pregunta els ha de conduir a entendre que l’escriptura té una part de dibuix.

A partir d’aquí, en el taller els nens i nenes de cicle inicial practiquen amb diferents materials (sanefes, farina, esponges de colors, guix, retoladors…) diferents maneres d’expressar o “dibuixar” les lletres i paraules  per comunicar-se.

Inventa’m

A través del joc, els alumnes de 1r i 2n aprenen a formar noves paraules. Amb l’ajuda de diversos jocs lingüístics, els nens i nenes de cicle inicial formen mots, juguen a endevinar paraules, encerten el significat de les paraules que els dicten els seus amics, etcètera. Es tracta d’un taller en el que la imaginació dels infants fomenta la creació i el desenvolupament de l’escriptura dels alumnes.

A cicle mitjà els tallers són:

L’entrevista

Què és una entrevista? Heu vist o llegit mai una entrevista? Us han entrevistat alguna vegada?… A través d’aquestes preguntes, els alumnes de 3r i 4t s’endinsen en el món i llenguatge periodístic i elaboren, realitzen i enregistren les seves entrevistes. A qui?

Mestres, alumnes d’altres classes, monitors de menjador, conserges i fins i tot el cuiner de l’escola no s’escaparan dels micròfons i les càmeres dels alumnes que posaran a prova el seu enginy fent tot tipus de preguntes als seus entrevistats.

Poesia

A partir d’endevinalles, cançons, poemes i rodolins els alumnes s’endinsen en el llenguatge poètic. Poc a poc faran volar la seva imaginació, per elaborar els seus textos propis i recitar alguns versos que els siguin d’interès.

Poemes, dites, refranys inventats i altres activitats grupals o individuals per treballar la dimensió literària i millorar la seva escriptura.

Conte i narració

Partint dels contes que els nens i nenes coneixen i expliquen a la resta del grup, es treballarà l’estructura dels contes i narracions i amb l’ajuda de jocs per despertar la seva creativitat (jocs de cartes, daus “Story Cubes“, imatges, còmics muts de la revista Cavall Fort, etc).

Finalment els alumnes seran capaços i capaces d’elaborar els seus contes a nivell grupal, on el treball en equip serà fonamental per tenir un bon resultat final.

E-mail, postal i carta

Escriure per comunicar-nos amb el món. Aquest és l’objectiu fonamental d’aquest taller, la correspondència. Utilitzem diferents formes de comunicació (cartes, postals) i s’introdueix el correu electrònic com una eina digital de comunicació que els serà molt útil per al seu futur. Els alumnes intercanvien els seus correus electrònics (creats a l’escola amb aquesta única finalitat) com a eina de comunicació al llarg de les sessions del taller.

Per últim, els tallers de cicle superior són:

Teatre

Una immersió en l’àmbit del llenguatge teatral. Guions, improvisacions, escenes, personatges, diàlegs i acotacions són alguns dels elements que es treballen en aquest taller. Els alumnes de 5è i 6è treballaran alguns textos teatrals coneguts i elaboraran les seves escenes de teatre amb l’ajuda dels seus companys.

En la darrera sessió del taller, ells mateixos seran els encarregats de donar vida fent d’actors i actrius als personatges que han creat en les seves escenes.

Relats i contes

Treballem les parts dels relats i els contes més coneguts. Ens posem d’acord per construir els contes clàssics a partir de fragments que han estat desordenats prèviament i finalment amb l’ajuda dels Story Cubes (daus amb dibuixos i imatges que fomenten la creativitat) i altres jocs didàctics, els alumnes creen els seus petits relats. Una forma de fomentar la creativitat en l’expressió escrita dels alumnes de cicle superior.

Gadgets & Inventions

Els més grans ja tenen un coneixement suficient per introduir l’expressió escrita en llengua anglesa. En aquest taller es fomenta el gust per escriure un text explicatiu-descriptiu sobre un invent (gadget) seguint un model-estructura en llengua anglesa. Es presenta l’invent-gadget als seus companys de taller com si es tractés d’una presentació a la comunitat científica.

Poesia

Usar estratègies creatives per a saber expressar emocions i sentiments en les seves poesies. Aquest és l’objectiu que es busca en aquest taller i per aconseguir-ho els alumnes podran conèixer diferents tious de textos poètics. Posteriorment hauran de crear-ne a partir de diferents models: acròstics, cal·ligrames, encadenats, onomatopeics i monosil·làbics.

COM AVALUEM ELS TALLERS

En aquests tallers es té molt en compte l’opinió i valoració que fan els alumnes. En tots els cicles, els nens i nenes de l’escola tenen un Passaport d’Autoavaluació que els acompanya en totes i cadascuna de les sessions dels tallers. Així en els darrers minuts de cada sessió, es deixa un espai de reflexió (primer conjunta i després individual) en el que els alumnes autoavaluen la seva tasca al llarg d’aquella sessió. Els alumnes omplen els passaports, que estan adaptats a les necessitats, possibilitats i nivells de cadascun dels tres cicles, amb uns segells d’autoavaluació i un comentari personal sobre allò que han après en cadascuna de les sessions (cicle mitjà i cicle superior) i en el global de cada taller (cicle inicial).

 

A cicle mitjà i cicle superior, els alumnes han elaborat de manera col·lectiva unes Rúbriques d’Autoavaluació de l’Expressió Escrita que tenen en tot moment al seu abast i que els serveixen per regular la seva tasca. A mesura que van avançant en les seves produccions, poden utilitzar aquesta eina per tal d’autoavaluar els seus treballs (autoavaluació) o valorar les tasques dels seus companys (coavaluació).