PROJECTE PATIS

Projecte de Renovació de Patis

El pati, com a espai educatiu exterior de l’escola, és un espai de joc i de relacions essencial en la vida dels infants.

Si repensem i transformem el pati, és per tal d’enriquir i diversificar les possibilitats educatives. Així, transformar-lo afavorint noves relacions de convivència entre alumnes, estimulant la creativitat i el joc lliure.

Aquest procés de transformació del pati serà un procés participatiu on tothom podrà dir la seva. L’alumnat i les famílies a les reunions de delegats. Les famílies també podran participar a través del seu representant en la comissió mixta. Per altra banda, l’equip docent ho farà als claustres, cicles i amb el seu representant a la comissió mixta. Per últim també participaran les entitats del barri que un moment determinat puguin col·laborar

En el document que trobareu més avall podeu consultar el Projecte de Renovació Patis.

PROJECTE DE RENOVACIÓ DE PATIS