MOSTRA DE PRODUCCIONS AUDIOVISUALSAprenent altres formes de comunicar

L’escola participa en la Mostra de Produccions Audiovisuals de Sant Andreu amb el suport tècnic de Teleduca.

Aquest projecte es realitza a 5è a partir d’un tema, que serà la idea que acollirà la producció. Enguany el tema triat pels organitzadors ha estat “El futur”

El treball a l’aula consisteix en :


  • Sensibilitzar als alumnes en el tema (tutoria)

  • Treballar l’escriptura en equip (llengua)

  • Aprendre la metodologia de l’escriptura dels guions.

  • Fomentar el treball en equips per aprendre decisions

  • saber organitzar-se establint rols dins del grup per fer servir storyboards, gravar i editar les seves produccions.

La cloenda de la mostra, és un dia molt important; ja que tots els alumnes de les escoles participants es troben per visionar per primera vegada les seves produccions en forma de petits curtmetratges.

A la dreta podeu visionar els 4 curts que han realitzat els alumnes de 5è de L’Estel durant el curs 2017-2018.


VIATGE EN EL QUÈ

ATRAPATS A L'ESCOLA DEL FUTUR

L'AMIC ROBOT

QUÈ PASSARIA SI