PREGUNTES FREQÜENTS

Algunes preguntes

Són molts els dubtes i  preguntes que surgeixen en el moment de triar l’escola per als vostres fills i filles. Aquest apartat de la nostra web pretén resoldre algunes de les qüestions més freqüents que tenen les famílies en aquest moment.

Al mateix temps també hem volgut donar resposta a d’altres inquietuds que poden sorgir durant el curs escolar i que poden ser resoltes en aquest mateix lloc.

En el cas que tingueu altres dubtes o qüestions, podeu posar-vos en contacte amb l’escola a través del formulari que trobareu a l’apartat Contactar.

Coneix el nostre projecte educatiu
Quina és l’oferta educativa de l’escola?

L'Estel es una escola d'infantil i primària que forma alumnes des dels 3 fins als 12 anys. Som una escola d'una sola línia, fet que comporta que només tinguem una classe per a cadascun dels cursos:

  • Educació Infantil: P3 - P4 - P5
  • Educació Primària: 1r - 2n - 3r - 4t - 5è - 6è

Quan comença la jornada intensiva i quin és l’horari durant aquest període?

La jornada intensiva comença dues setmanes abans de l'inici de curs; en aquest curs 2018-2019 començarà el dia 11 de juny i acabarà el dia 21 del mateix mes. L'horari durant aquest període és de 9:00-13:00h per las alumnes que marxen a dinar a casa. I de 9:00-15:30h per als alumnes que es queden a dinar al menjador de l'escola.

Quin és l’horari de l’escola?

L'horari de l'escola és de 9:00h a 12:30h i de 15:00h a 16:30h.

L’escola disposa de cuina pròpia?

Sí. L'Esperanza i la Isabel preparen els plats per als nostres alumnes i mestres des de la cuina de l'escola. El servei de menjador està gestionat per l'AMPA.

Quina és la documentació necessària per formalitzar la matrícula?

Per a poder formalitzar la matrícula es necessita la següent documentació:

  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne/a està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Benestar Social i Família.
  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.
  • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna en cas que sigui major de 14 anys o tingui DNI tot i ésser menor de 14 anys.
  • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) del nen o nena. Si no se'n disposa el Departament d'Ensenyament consultarà el codi CIP de la targeta sanitària individual al CatSalut.
Dues fotografies tamany carnet / Carnet d'identitat de l'alumne o en el seu defecte del pare, mare o tutor legal. /

Els mestres de l’escola poden subministrar medicaments als alumnes?

Des del curs 2013-2014 els mestres poden subministrar medicaments als alumnes. Sempre i quan la família presenti la prescripció mèdica signada pel metge que recepta aquesta medicació. De totes maneres es recomana donar la medicació a casa i només fer-ho a l'escola en casos en els que l'horari de medicació ho faci necessari.

On i quan s’han de fer els tràmits per sol·licitar ajuts de menjador?

Els tràmits per solicitar aquests ajuts s'han de fer a l'escola en els períodes establerts per la Generalitat de Catalunya i el Consorci d'Educació de Barcelona. L'escola informa les famílies de quan s'obren aquests períodes.