Innovació Educativa

Pensant l’escola de demà

L’escola participa en els programes Eines pel Canvi i Xarxes pel Canvi.

Després de la reflexió compartida de l’equip docent i la totalitat de la comunitat educativa, L’Estel participa en dos programes de renovació educativa. En una societat moderna, canviant i en constant evolució, l’educació no pot quedar-ne exclosa. Per aquest motiu el centre participa activament en aquestes xarxes de renovació pedagògica amb l’objectiu de millorar la tasca docent que es realitza i d’aquesta manera millorar la formació rebuda pels nostres alumnes.

El Programa Xarxes per al canvi neix el gener de 2017 liderat pel Consorci d’Educació de Barcelona i com a resultat del conveni de col·laboració amb el Programa Escola Nova 21, l’Associació de Mestres Rosa Sensat i l’ICE de la UAB, una aliança clau en el context d’innovació educativa que viu la nostra societat. Els quatre agents educatius sumen esforços per la innovació i assumeixen el compromís de treballar junts en el període 2017-2020 amb l’objectiu d’aconseguir un sistema educatiu equitatiu que promogui per a tots els alumnes una experiència educativa inclusiva, empoderadora i de qualitat.