ESCOLA DE PRÀCTIQUES

Els futurs mestres

L’ infant té cent llengües cent mans cent pensaments cent maneres de pensar de jugar i de parlar cent, sempre cent maneres d’escoltar de sorprendre, d’estimar cent alegries per cantar i comprendre cent maneres de descobrir cent maneres d’inventar cent maneres de somiar.  

Testimonial

Fragment de L’ infant és fet de cent de Loris Malaguzzi
. . .
No hi ha lloc millor per aprendre a “fer de mestre” que una escola.

Una petita comunitat on conviuen infants, educadors i famílies; un espai privilegiat d’enriquiment personal i professional; un lloc on es viu intensament, on hi ha moltes mirades, on tots avancem a partir de la interacció amb els altres.

Des de sempre l’Escola ha col·laborat en la formació inicial dels futurs mestres. Actualment està reconeguda pel Dpt. d’Ensenyament com a Centre Formador d’estudiants en pràctiques.

L’Escola i la Universitat estableixen, conjuntament, un pla de treball de pràctiques que els estudiants hauran de desenvolupar mentre duri la seva estada entre nosaltres. Aquest pla de treball inclou actuacions, seguiment i avaluació. Els tutors de pràctiques, mestres de l’escola, acullen, acompanyen i treballen amb els futurs mestres d’educació infantil i primària i vetllen per a què aquest pla de treball es segueixi.