Educació Física en anglès

Jocs i esports en anglès

El curs 2009-2010 es va iniciar a l’escola un projecte PELE (Pla Experimental de Llengües Estrangeres) en llengua anglesa.

Aquest projecte sortia de la necessitat que van veure els membres del claustre, d’augmentar el pes específic d’aquesta llengua en el treball diari dels nostres alumnes. En aquest sentit es va triar el cicle d’Educació Infantil per portar a terme aquesta tasca, amb la introducció de dues sessions setmanals d’anglès, i l’utilització d’aquest idioma com a llengua vehicular a les sessions de psicomotricitat de P4 i P5. Aquest projecte tenia una durada de 3 cursos, i l’any 12-13 en va ser el darrer.

En acabar aquest projecte, va sorgir la idea d’impartir a Primària alguna assignatura en aquesta llengua, per donar continuïtat a aquesta tasca. Valorant les possibilitats reals del claustre es va triar l’Educació Física. Així doncs des del començament del curs 13-14 aquesta àrea utilitza l’anglès coma llengua vehicular, des de 1er fins a 6è.

L’objectiu de l’escola és fomentar l’ús d’aquesta llengua en una situació molt diversa a la que es viu a l’aula d’anglès, on els nens i nenes es familiaritzen amb expressions i vocabulari propi de les sessions d’educació física (parts del cos, normes i estratègies, els noms dels materials, jocs i esports practicats, etc).
Escola l'Estel_Educació Física en AnglèsEducació Física en AnglèsEducació Física en Anglès
Escola l'Estel_jocs i esports en anglès2