CANTÀNIA

Una vivència musical inoblidable

Cantània és una activitat amb diferents fases d’actuació: sessions de formació amb el professorat, treball del professorat a la seva aula i concerts finals interpretats per l’alumnat inscrit. Durant tot el curs escolar es treballa tant des de l’organització com des de l’escola.

Aquesta activitat està programada a l’escola per al Cicle Superior.

Durant tot el curs els nens de 6è, i a partir del text i la partitura de la cantata treballen tots els aspectes curriculars de l’àrea de música; llenguatge musical, técnica vocal, escenografía… i amb estreta relació amb el tutor, aspectes transversals que es desprenen de literatura, expressió i comprensió de llengua, de l’entorn social i arts plàstiques a manera de projecte interdisciplinar. D’altra banda els companys de cicle de 5è assisteixen, sempre que és possible, al concert dels cantaires de 6è, per tal de participar com a públic, d’una activitat que ells mateixos faran el curs següent, podent així apreciar i gaudir de la feina feta pels propis companys, en un escenari únic i universal.

L’objectiu és organitzar un acte per als alumnes que, per les característiques globals pensades exclusivament per a ells, per la qualitat i per la implicació personal i col•lectiva en l’acte, es converteixi en una vivència musical important i inoblidable per a tots.
LA CANTATA D’AQUEST CURS 2017-2018

“Partícules”

Aquest any amb la Cantata Partícules assistim a l’origen i evolució de l’Univers. Ara fa uns tretze mil vuit cents milions d’anys hi va haver una gran explosió: un magma ben espès que de cop s’espandeix. És l’origen del món; tot és calent i roent. Una mena de sopa caòtica i incandescent…